Konsten att kommunicera

Date : juli 20, 2015
Comments :

Hittade en artikel jag skrev för Upsweden Malmös blogg 2011 som tål att dammas av och publiceras igen

Möjligheterna till kommunikation har aldrig varit så stora som idag, något som ger dig många fördelar men också många nackdelar ifall du inte använder kommunikationskanalerna på rätt sätt.

Grunden i din kommunikation är det som kallas en mottagarmedvetenhet vilket helt enkelt är att anpassa det du skriver till den mottagare du vänder dig till, och till din hjälp har du frågorna vad, varför, vem, när, var och hur.

Vad

Börja med att bestämma vad du vill kommunicera, skriv sedan ner det som en kort mening som innehåller ”kärnan” i det du ska berätta och ha denna mening inom synhåll då du skriver.

Varför

Viljan att berätta saker är stor bland människor, men varför ska du berätta för världen att du har har en ny blogg? Att du har fått en ny spelning? Att din nya skiva finns till salu? Osv.

Kommer du att ha tävlingar och information om dig och din musik på bloggen? Kommer spelningen vara ett tillfälle att höra nytt material eller gör musiken mig glad? Kommer jag kunna köpa din skiva till ett kampanjpris?

Vad vill du att det ska hända efter att du berättat ditt budskap? Hur ska mottagaren reagera? Tänk på dem och inte på dig själv.

Det finns ett begrepp som heter kognitiv isomorfism som kan beskrivas med att inte veta hur jag ska hantera en viss situation och hur jag ska göra, så i brist på annat gör jag det som andra gör vilket skapar en legitimitet.

Detta är något framträdande inom social media idag, du har Facebook, Myspace, Twitter, Digg, bloggar, etc. för att du förväntas ha det, men gör dig själv en tjänst och fundera på varför du har dessa kommunikationsplattformar och bemästra en plattform i taget.

Vem

Vem är din målgrupp? Jag vet vad du kommer att säga, Alla musikintresserade!

Den målgruppen finns inte, målgruppen alla är summan av väldigt många olika målgrupper och målgruppssegment.

Eftersom människor är olika så måste du också anpassa det du skriver både till dess innehåll och form så att det är anpassat till den du vill nå.

När

Gör din research, när har tidningen eller radion sitt redaktionsmöte? När på dagen är de som du vill nå som mest aktiva på Facebook, Myspace, Twitter? Posta dina nyheter och utskick då det är störst chans att de uppmärksammas av de som du vill nå.

Var

I vilka forum finns din målgrupp? Vilka bloggar läser de? Vilka tidningar? Var köper de sina skivor? Var får de information om nya musikakter? Om du vill nå fram med ditt budskap, kommunicera i rätt plattform till rätt person.

Hur

Hur vill din målgrupp få informationen du skickar? E-post? Snigelpost? Som ett paket? Som ett sms? Anpassa formatet till den du vill nå, vill mottagaren ha en video, gör en video då syftet i slutändan är att du ska nå fram.

En bra utgångspunkt är att börja där du står.

Hur skulle du vilja få informationen du ska skicka? Kolla också med dina vänner och anhöriga hur de skulle vilja ha informationen och se om det finns några mönster.

Kommunikation – ett tveeggat svärd

Kommunikation har aldrig varit lika snabb som den är idag, något som även det kan ge dig många fördelar, men också många nackdelar.

Låt texten vila

Det sägs att Benjamin Franklin alltid skrev ett brev till personen i fråga ifall han hamnat i bråk med någon, och när brevet var färdigskrivet ställde han det på spiskransen och om han fortfarande kände likadant tre dagar senare så skickade han brevet.

Hur länge låter du dina texter vila innan du skickar dem skivbolag, bokare, journalister etc?

Låt dina texter vila åtminstone över natten innan du skickar iväg dem då en paus gör att du kommer att se texten med nya ögon.

Tänk på eftertanke 

All din kommunikation bör vara en del i en övergripande strategi där all energi du lägger på att kommunicera med olika mottagare ska leda till något, försök därför alltid fundera på om det du skriver hjälper dig framåt mot dina kommunikationsmål.

Var strategiskt spontan 

Det sista tipset vi vill ge är att aldrig uppdatera din status på Facebook, Myspace etc. när du är onykter eller påverkad av andra droger,

Du kan tycka att det är rock´n´roll men ur kommunikationssynpunkt är det enbart dumt och tar snabbt bort den professionalism som du på alla andra plan försöker bygga upp.


@